Programe si proiecte

Dezvoltare rurala

Asociaţia Română de Economie Rurală şi Agroalimentară „Virgil Madgearu” şi-a propus prin cercetările efectuate, să realizeze baze de date socioeconomice referitoare la situaţia actuală a comunităţilor rurale, oportunităţilor de dezvoltare rurală durabilă, diversificare ocupaţională, spirit antreprenorial, determinanţii socioeconomici ai agriculturii ecologice tradiţionale, ai comportamentului ecologic, productiv, comercial al ţăranilor şi fermierilor.

Studiile realizate s-au focalizat pe oportunităţile economice, instituţionale, axiologice şi pe procesele disfuncţionale ale comunităţilor rurale. În acest sens echipele multidisciplinare formate din membrii asociaţiei au evaluat socioeconomic şi ecologic potenţialul real şi latent al comunităţilor rurale şi au elaborat strategii de modernizarea spaţiului rural, la nivel regional, zonal şi local

Proiecte finalizate
 • Dezvoltarea rurală a României”-proiect PHARE RO-9505-04-043-februarie-noiembrie 1998: diagnoza socioeconomică a comunităţilor rurale din sudul României, studii sociologice în areale rurale pilot şi elaborarea strategiilor alternative locale.
 • „Studiul comparativ al fragmentării pământului: impact social şi economic în societatea rurală în patru ţări candidate la aderare în UE”-proiect FAO, decembrie 1999-iulie 2000: identificarea cadrului legal, conceptual, metodologic şi managerial, atât pentru autorităţile publice cât şi pentru societatea civilă, a măsurilor de schimbarea condiţiilor de viaţă rurale şi creşterea eficienţei şi competitivităţii pentru o agricultură durabilă şi dezvoltare rurală.
 • „Modele instituţionale în dezvoltarea rurală în Europa Centrală şi de Est”-proiect FAO(SDA şi SEUR)-decembrie-iunie 1998: elaborarea modelelor post tranziţie de dezvoltare rurală pentru condiţiile specifice ale fostelor economii cu palnificare centralizată.
 • „Organizarea Reţelei Naţionale de Informare Contabilă Agricolă privind veniturile şi economia exploataţiilor agricole din România”-proiect Comisia Uniunii Europene, noiembrie 2001- noiembrie 2003: obiectivul a constat în crearea premiselor realizării unui sistem informativ statistico-economic naţional privind agricultura particulară. Obiectivele şi activităţile specifice s-au concretizat în: crearea unor centre judeţene de contabilitate de gestiune agricolă (nefiscală) şi consultanţă tehnico-economică; formarea şi dezvoltarea abilităţilor manageriale ale fermierilor privaţi; crearea premiselor funcţionării unei reţele naţionale de informare contabilă agricolă cu scop statistic, necesară fundamentării politicilor agricole.
 • „Consorţiu pentru diversificare şi extensie rurală”-proiect Banca Mondială, 2003-2004: analize instituţionale şi economice ale organizaţiilor rurale şi fermelor din judeţul Călăraşi; analize sociologice ale comportamentelor şi aşteptărilor organizaţionale ale fermierilor din arealul investigat; implementarea, instituţionalizarea modelului de integrare a sistemului de ferme agricole din judeţul Călăraşi
 • “Suport tehnic pentru cooperarea între Incubatorul de Afaceri Universitar Giurgiu şi Incubatorul de Afaceri Ruse”, PHARE – CBC, noiembrie 2004- februarie 2005: obiectivul principal al proiectului a fost evaluarea situaţiei economico-sociale actuale şi a mediului de afaceri din Euroregiunea Danubius şi stabilirea unor strategii de dezvoltare pentru ambele areale investigate (Giurgiu, România şi Ruse, Bulgaria); identificarea modelelor de afaceri rurale transfrontaliere.
 • „Structural reform and competitive candidate countries. Agriculture in an enlarged Europe. Farming Systems pre-modelling and farm type classification. Romania’s case”, ESTO project-GOPA – Cartermill International,2003-2004: analiza stadiului reformelor structurale din agricultura românească şi a noului sistem de ferme rezultat în urma acestora; proiectarea şi modelarea sistemului fermelor care vor funcţiona în România în momentul aderării la Uniunea Europeană.
 • „Support the MAA of the Romanian Ministry of Agriculture Forests and Rural Development to prepare the rural development fisheries programmes”, PHARE, februarie-martie 2007: studii de caz rurale axate pe dezvoltarea sectorului piscicol.

Economie AgroalimentaraEconomie Agroalimentară

Problematica complexă a economiei agroalimentare s-a reflectat în studiile realizate de specialiştii Asociaţiei Române de Economie Rurală şi Agroalimentară „Virgil Madgearu” prin abordarea interdependenţei dintre problema asigurării alimentaţiei populaţiei şi obiectivele politicii agricole şi alimentare şi interdependenţa dintre problema echilibrului alimentar şi securitatea alimentară. Un alt aspect relevat de studiile care fac parte din această categorie se referă la politicile agroalimentare, definite şi analizate ca sisteme de intervenţie care vizează ameliorarea şi creşterea performanţelor sistemului agroalimentar de a lungul filierelor sale.

Un capitol al acestei problematici complexe s-a conturat prin analize ale politicilor alimentare cu accent asupra intervenţiilor guvernamentale (programe de subvenţii alimentare), politici nutriţionale, măsuri de politică macroeconomică asupra sectorului alimentar (politica monetară,politica fiscală, politica financiară); s-au realizat studii ale instrumentelor specifice politicii agroalimentare: politica preţurilor agricole şi alimentare, politica de marketing agricol, politica forţei de muncă, politici de mediu, politicile de protecţie a consumatorului.


Proiecte in derulare
 • Proiectul COMPETE (www.compete-project.eu/)
 • “International comparisons of product chains in the agro-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets (COMPETE)”- Program Cadru 7, 2012-2015: studii de caz referitoare la procesul inovării şi performanţa companiilor alimentare; diseminarea rezultatelor proiectului.


Proiecte finalizate

 • “Roots of Quality”- PHARE small projects, noiembrie 2004-aprilie 2005 - scopul principal al proiectului a fost de a conştientiza problematica comunitară europeană în privinţa calităţii şi siguranţei alimentare. Obiectivul specific al proiectului a fost de a analiza dintr-o perspectiva complexă (economică, juridică, socială şi de piaţă) problematica sistemului european privind calitatea alimentelor şi problema mărcii de origine.
 • „Regoverning markets”-proiect Budapest University of Economic Science and Public Administration, martie-octombrie 2004: elaborarea raportului de ţară privind România; organizarea diseminării (workshop în România).
 • „Sistemul agroalimentar din România – evaluarea domeniilor şi a punctelor sensibile pe filiere cu atractivitate şi eficienţă maximă pentru investiţii”, fond naţional AGRAL 6001 no. 228/2004-noiembrie2004-ianuarie2005: obiectivul principal al proiectului l-a constituit evaluarea sistemului agroalimentar din România şi a punctelor sensibile pe filiere, în concordanţă cu principiile dezvoltării economice durabile. Obiectivele specifice: evaluarea competitivităţii produselor agroalimentare româneşti, evaluarea investiţiilor din sectorul agroalimentar şi rolul acestora în modernizarea filierelor, cu identificarea punctelor de atractivitate pentru noi investiţii.
 • „Asistenta pentru elaborarea unui sistem de clasificare a carcaselor”, proiect PHARE, (Institutul Danez de Cercetare a Cărnii), mai-iulie 2006: elaborarea unei analize a sectorului cărnii în România privind porcinele, bovinele şi ovinele.
 • „Determinanţi ai comportamentului consumatorului de produse ecologice”, Banca Mondială, martie-mai 2006: cunatificarea influenţei variabilelor independente asupra comportamentului consumatorului de produse ecologice.
 • „Reform of the Common Agricultural Policy in Romania” proiect Ambasada Marii Britanii, iulie - septembrie 2007: analiza impactului reglementărilor şi sistemelor de intervenţie de tip european în spaţiul agricol şi agroalimentar românesc.

(c) 2013 - ARERA "Virgil Madgearu"